شماره پنجم، مجله سروستان، خرداد ۱۳۹۳

پنجمین شماره از مجله سروستان منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: نخستین کارخانه ذوب آهن در ایران، وارثان صلح؛ نوشتاری در باب میراث جنگ، نظری اجمالی بر نقش آب و اقتصاد کشاورزی در شهر تاریخی تون، نگاهی به فتوگرامتری و تاریخچه آن، معرفی بافت تاریخی بشرویه، پارک امین‌الدوله تهران، طراحی یک آرامگاه، از طرح تا بازسازی، درختان کهنسال خراسان جنوبی، گزارش نشست اساتید مرمت، گزارش سمینار بم، معرفی کتاب.

sarvestan-05-c

getpdf

مجله الکترونیکی سروستان، شماره ۵، خرداد ۱۳۹۳

Sarvestan eMagazine | vol. 2, no. 5, June 2014

————————————————

۱٫ سخن آغازین

هادی نادری | صفحه ۵ – دریافت-pdf

————————————————

۲٫ نخستین کارخانه ذوب آهن در ایران

علیرضا قاضی‌مقدم، مهشید مداحی | صفحه ۶-۱۰ – دریافت-pdf

————————————————

۳٫ وارثان صلح؛ نوشتاری در باب میراث جنگ

نسیم زند دیزاری | صفحه ۱۱-۱۳ – دریافت-pdf

————————————————

۴٫ نظری اجمالی بر نقش آب و اقتصاد کشاورزی در شهر تاریخی تون

کاظم مختارنیا | صفحه ۱۴-۱۹ – دریافت-pdf

————————————————

۵٫ نگاهی به فتوگرامتری و تاریخچه آن

سعید محمودکلایه، محمد غلام‏ نژاد | صفحه ۲۰-۲۴ – دریافت-pdf

————————————————

۶٫ معرفی بافت تاریخی بشرویه

سعید سعیدپور | صفحه ۲۵-۲۹ – دریافت-pdf

————————————————

۷٫ پارک امین‌الدوله تهران

هما پرمون، نرگس حمزه | صفحه ۳۰-۳۳ – دریافت-pdf

————————————————

۸٫ طراحی یک آرامگاه، از طرح تا بازسازی

سپاس رمضانیان، شهرزاد داودی | صفحه ۳۴-۳۷ – دریافت-pdf

————————————————

۹٫ درختان کهنسال خراسان جنوبی

زهرا رضایی ملکوتی | صفحه ۳۸-۴۱ – دریافت-pdf

————————————————

۱۰٫ گزارش نشست اساتید مرمت

هما کرمانیان | صفحه ۴۲-۴۵ – دریافت-pdf

————————————————

۱۱٫ گزارش سمینار بم

الهام اندرودی | صفحه ۴۶-۵۱ – دریافت-pdf

————————————————

۱۲٫ معرفی کتاب:

۱٫  اصول و روش های پاکسازی بدنه های تاریخی

۲٫ طراحی داخلی چیست؟

صفحه ۵۲-۵۳  – دریافت-pdf

————————————————

۱۳٫ English Page (خلاصه انگلیسی)

هما پرمون | صفحه ۵۴-۵۵ – دریافت-pdf

————————————————