شماره سوم، مجله سروستان، مرداد ۱۳۹۲

سومین شماره از مجله سروستان منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: سینماهای لاله‌زار؛ میراث در خطر، معرفی Docomomo_Belgium ،  میادین شهر تهران در اسناد بلدیه، کاربری مجدد و انطباق پذیر از بناهای تاریخی، طبیعت ماسوله را در برمی‌گیرد، معرفی World Monuments Fund، و در بخش معرفی و گزارش؛ انجمن یادمان های ماندگار، کارگاه مستندنگاری معماری و معرفی کتاب معماری ایرانی؛ نیارش.

sarvestan-03-c

getpdf

مجله الکترونیکی سروستان، شماره ۳، مرداد ۱۳۹۲

Sarvestan eMagazine | vol. 1, no. 3, August 2013

————————————————–

۱٫ سخن آغازین

هادی نادری | صفحه ۱ – دریافت – pdf

————————————————–

۲٫ سینماهای لاله‌زار؛ میراث در خطر

افروز طهماسبی | صفحه ۲-۴ – دریافت – pdf

————————————————–

۳٫ دوکوموموی بلژیک؛ Docomomo_Belguim

نسیم زند دیزاری | صفحه ۵-۶ –  دریافت – pdf

————————————————–

۴٫ میادین شهر تهران در اسناد بلدیه

سعید محمود کلایه، محمد غلام نژاد | صفحه ۷-۸ – دریافت – pdf

————————————————–

۵٫ کاربری مجدد و انطباق‌پذیر از ساختارهای تاریخی

احمد علومی | صفحه ۹-۱۲ – دریافت – pdf

————————————————–

۶٫ طبیعت ماسوله را دربر می‌گیرد

هما کرمانیان، امیر ملکی | صفحه ۱۳-۱۶ – دریافت – pdf

————————————————–

۷٫ صندوق جهانی یادمان‌های تاریخی؛ World Monuments Fund

هادی نادری | صفحه ۱۷-۲۰ – دریافت – pdf

————————————————–

۸٫ انجمن یادمان‌های ماندگار

الهام حاجی ملکی | صفحه ۲۱-۲۲ – دریافت – pdf

————————————————–

۹٫ کارگاه فناوری‌های نوین در مستندنگاری معماری

احمد فتحی نجف‌آبادی | صفحه ۲۳-۲۴ – دریافت – pdf

————————————————–

۱۰٫ معرفی کتاب “معماری ایران؛ نیارش”

نسیم عسگری | صفحه ۲۴ – دریافت – pdf

————————————————–

۱۱٫ English Page

هما پرمون | صفحه ۲۵-۲۶ – دریافت – pdf