شماره نخست، مجله سروستان، فروردین ۱۳۹۲

نخستین شماره نشریه اینترنتی سروستان منتشر شد. این نشریه با هدف ایجاد بستری برای گفتمان در میان جامعه علاقمند و متخصص و جوان در زمینه میراث معماری و شهری و محیط های انسان ساخت شکل گرفته است. هسته اولیه نشریه در اسفندماه ۱۳۹۱ توسط جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان مرمت و احیای بنا و بافت دانشگاه تهران پایه گذاری شد. نخستین شماره سروستان مروری دارد بر رویدادهای سال ۹۱ در حوزه های یادشده و با توجه به رویکردهای نشریه.

sarvestan-01-c

getpdf

مجله الکترونیکی سروستان، شماره ۱، فروردین ۱۳۹۲

————————————————–

۱٫ سخن آغازین | هادی نادری |  صفحه ۱ –  دریافت Pdf

۲٫ چهلمین سالگرد کنوانسیون میراث جهانی؛ آثار ثبتی ایران در سال ۹۱ | افروز طهماسبی | صفحه ۲-۴ – دریافت Pdf

۳٫ عضویت ایران در سازمان جهانی دوکومومو، Docomomo_Iran | هادی نادری | صفحه ۵-۶ – دریافت Pdf

۴٫ کارگاه های مرتبط با مرمت در دانشگاه تهران | نازنین حاج زوار | صفحه ۷-۸ – دریافت Pdf

۵٫ انجمن دانش آموختگان میراث فرهنگی | هما کرمانیان | صفحه ۹-۱۰ – دریافت Pdf

۶٫ جابجایی ها و بی برنامگی ها در سازمان میراث فرهنگی؛ ایکوموس ایران قربانی بعدی؟ | سعید محمود کلایه | صفحه ۱۱-۱۲ – دریافت Pdf

۷٫ زندان قصر دیروز، باغ موزه قصر امروز | هما کرمانیان | صفحه ۱۳ – دریافت Pdf

————————————————–