شناسنامه مجله

 • مدیر مسؤول:
 • هادی نادری |   تماس
 • سردبیر:
 • افروز طهماسبی |   تماس
 • هیأت تحریریه
 • هما پرمون
 • نازنین حاج‌زوار
 • محبه خیراندیش
 • احمد علومی
 • هما کرمانیان
 • سعید محمودکلایه
 • امیر ملکی
 • مشاوران علمی:
 • دکتر پیروز حناچی
 • دکتر محمدسعید ایزدی
 • دکتر سیاوش صابری
 • طرح و گرافیک مجله:
 • امیر ملکی
 • پشتیبانی انفورماتیک:
 • میلاد ماهر
 • نجمه درینی