تماس با ما

جهت تماس با نشریه می توانید از طریق رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید:

  • تماس با دفتر مجله و یا ارسال مطالب

sarvestan.mag@gmail.com